01/08/2008 - 07:49

Năm học 2008-2009:

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong ngành giáo dục

(TTXVN-CT)- Ngày 31-7, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2007-2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2008-2009.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động “Hai không”, ngành giáo dục đã chặn đứng được tình trạng tiêu cực và giảm sút chất lượng đào tạo. Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu và xác định rõ 5 nền tảng của ngành giáo dục, đó là: Văn hóa, lịch sử; Gia đình; Sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Môi trường sư phạm; Kinh nghiệm thực tế và khoa học-công nghệ, cùng 3 trụ cột là: Đội ngũ giáo viên; Quản lý nhà nước về ngành giáo dục; Các em học sinh. Đồng thời, quyết định chọn chủ đề năm học 2008-2009, là “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong ngành giáo dục”; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổ chức thật tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, đảm bảo trung thực, công bằng và nghiêm túc để làm cơ sở cho việc gộp hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuyển sinh đại học, cao đẳng làm một vào năm 2010; Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; Thực hiện kế hoạch chuẩn hóa và bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường trong cả nước; Triển khai kế hoạch đào tạo khoảng 2 vạn giáo viên dạy nghề cho các trường trung học chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các dự án kiên cố hóa trường lớp, đổi mới công tác quản lý, sử dụng tài chính của ngành...

XUÂN LƯU

Chia sẻ bài viết