18/02/2022 - 20:21

Từ ngày 18-2-2022, dùng giấy khai sinh, đăng ký kết hôn bản điện tử thay bản giấy

(CT) - Ðó là chính sách mới được quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực từ ngày 18-2-2022.

Theo đó, tại khoản 2, Ðiều 9, Thông tư 01/2022/TT-BTP nêu rõ bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến. Ðồng thời, có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Từ ngày 18-2-2022, khi đi làm thủ tục hành chính, người dân có thể không cần mang theo bản giấy của giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... mà sử dụng giấy tờ điện tử thay thế.

Theo hướng dẫn của Chính phủ tại Ðiều 12, Nghị định 87/2021/NÐ-CP, để có được bản điện tử giấy tờ hộ tịch, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh đăng ký tài khoản và xác thực người dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật…

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo một trong các phương thức: gửi qua thư điện tử, kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó; nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

C.H

 

Chia sẻ bài viết