30/03/2023 - 09:15

Trường hợp vụ việc của người yêu cầu trợ giúp pháp lý được thụ lý

H.Y (Tổng hợp)

Hỏi: Khi yêu cầu về trợ giúp pháp lý (TGPL), người yêu cầu phải nộp các loại giấy tờ gì và cách thức nộp như thế nào?

Đáp: Theo quy định Luật TGPL hiện hành, khi có yêu cầu về TGPL, người yêu cầu phải có đơn yêu cầu TGPL; giấy tờ chứng minh là người được TGPL; các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc TGPL. Hồ sơ yêu cầu TGPL có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, gửi hình thức điện tử. 

Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện TGPL, người yêu cầu TGPL nộp các giấy tờ, tài liệu: đơn yêu cầu TGPL và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc TGPL; xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được TGPL. Nếu người yêu cầu TGPL không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn.

Trường hợp nộp hồ sơ qua các dịch vụ bưu chính, người yêu cầu TGPL gửi hồ sơ với những giấy tờ tương tự nộp trực tiếp, qua các công ty bưu chính viễn thông tới tổ chức thực hiện TGPL. Với hình thức này người yêu cầu TGPL lưu ý nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được TGPL.

Đối với các hình thức điện tử khác: người yêu cầu TGPL chụp ảnh hoặc scan hồ sơ để gửi tới địa chỉ email của các tổ chức thực hiện TGPL. Với hình thức này, người yêu cầu TGPL phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được TGPL khi gặp người thực hiện TGPL.

Hỏi: Trong trường hợp nào vụ việc của người yêu cầu TGPL được thụ lý?

Đáp: Sau khi tiếp nhận yêu cầu TGPL, tổ chức thực hiện TGPL sẽ kiểm tra các điều kiện thụ lý và yêu cầu TGPL, chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Luật TGPL năm 2017 quy định rõ, người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan. Đối với các vướng mắc pháp luật đơn giản thì người tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật ngay cho người được TGPL. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ quy định nhưng cần thực hiện TGPL ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu TGPL cho tổ chức thực hiện TGPL hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL và thụ lý ngay; đồng thời hướng dẫn người yêu cầu TGPL bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết. Khi người được TGPL nộp đủ hồ sơ hợp lệ và sau khi kiểm tra các điều kiện liên quan đến đối tượng, phạm vi, lĩnh vực, hình thức TGPL phù hợp với quy định của pháp luật thì vụ việc sẽ được thụ lý.

Chia sẻ bài viết