03/01/2008 - 09:18

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XII

Chiều 2-1-2008, Văn phòng Quốc hội triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007- 2011) và năm 2008 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Hội nghị này nhằm đóng góp ý kiến về dự kiến kế hoạch, cách thức, biện pháp triển khai, thực hiện, tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc triển khai, hoàn thành tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XII và năm 2008. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ này được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, có tính đến việc ưu tiên trong việc xây dựng các dự án luật nhằm thực thi các nghĩa vụ pháp lý xuất phát từ việc Việt Nam gia nhập WTO và việc xây dựng các văn bản về hoàn thiện bộ máy nhà nước.

Theo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII bao gồm 128 dự án luật với 93 dự án thuộc chương trình chính thức (83 dự án luật; 10 dự án pháp lệnh) và 35 dự án thuộc chương trình chuẩn bị. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 gồm 54 dự án luật, pháp lệnh với 44 dự án luật thuộc chương trình chính thức, 10 dự án luật thuộc chương trình chuẩn bị. Trong số này có nhiều dự án thuộc các lĩnh vực: tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị; bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; dân sự, kinh tế; giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, y tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo và chính sách xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đã đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các tổ chức có quyền trình dự án luật, pháp lệnh sớm thành lập hoặc củng cố Ban soạn thảo các dự án luật; huy động tối đa sự tham gia của các luật gia, chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Quá trình làm dự án phải tính đến khả năng thực tế của cơ quan soạn thảo, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra. Với những dự án luật có nội dung phức tạp hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau không nhất thiết phải thông qua tại hai kỳ họp liên tiếp. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều, dự án luật được nâng lên từ pháp lệnh có thể bố trí thông qua tại một kỳ họp.

Dự kiến, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII sẽ được tổ chức vào tháng 5-2009, các cơ quan chức năng sẽ trình Quốc hội thông qua 13 Dự án luật. Trong số này có những luật được dư luận đặc biệt quan tâm như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Thủ tục hành chính; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thanh tra...

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết