22/09/2011 - 13:49

Triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nhằm hỗ trợ người nông dân

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011-2013.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh: Nhằm giúp người dân khắc phục thiên tai, Nhà nước đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người nông dân bằng nhiều nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương, từ các nguồn tài trợ. Tuy nhiên, các khoản đó mới giúp người dân hỗ trợ khó khăn nhưng chưa giải quyết được vấn đề căn bản là bù đắp chi phí sản xuất, chi phí đầu tư khiến hộ nông dân khó tái hoạt động sản xuất.

Nhận thức được nông nghiệp nông thôn là trọng yếu nên Nhà nước chủ trương thí điểm thực hiện BHNN. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BHNN. Hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 80% phí bảo hiểm. Hộ nông dân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 60%. Các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BHNN được hỗ trợ 20%.

Hiện BHNN mới được thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố (trong đó mỗi địa phương chọn 3 huyện) đối với một số loại cây trồng, vật nuôi nhất định do địa phương lựa chọn. Một số chuyên gia tham dự hội nghị lo ngại rằng sẽ có rất ít những hộ không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm khi tham gia loại hình dịch vụ bảo hiểm này.

Do đây là Đề án mới, sản xuất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng, thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thiên tai, dịch bệnh, số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm lớn, chủ yếu là nông dân, đối tượng được bảo hiểm có giá trị thấp, nên Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục thành lập ban chỉ đạo thực hiện thí điểm BHNN theo quy định (trừ các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng, Bình Định, Trà Vinh đã thành lập).

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết