19/04/2024 - 19:42

Triển khai, phổ biến các văn bản luật 

(CT) - Ngày 19-4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: C.H

Dự hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai 9 văn bản luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua, gồm:

Luật Căn cước năm 2023, gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023, gồm 5 chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023, gồm 6 chương, 34 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... 

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 gồm 10 chương, 83 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản...

Luật Nhà ở năm 2023, gồm 13 chương, 198 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, quy định về sở hữu, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam...

Luật Tài nguyên nước năm 2023, gồm 10 chương, 86 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước...

Luật Viễn thông năm 2023, gồm 10 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, quy định về hoạt động viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về viễn thông...

Luật Đất đai năm 2024, gồm 16 chương, 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, gồm 15 chương, 210 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

C.H

Chia sẻ bài viết