02/03/2017 - 09:58

TP Cần Thơ

Triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2017

  Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017. 

(CT)- Ngày 1-3-2017, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và ký kết thi đua năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố, phát động thi đua năm 2017 với chủ đề: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017", với những nội dung cụ thể như: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT" và các văn bản liên quan… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua, công tác TĐKT; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố…; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng…

Năm 2016, công tác TĐKT của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao… Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã đóng góp ý kiến, thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác TĐKT. Các cụm, khối thi đua đã thực hiện chương trình ký kết giao ước thi đua năm 2017. Dịp này, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì; 19 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết