26/07/2014 - 20:56

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1246/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp như: đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc; thời gian phát động cuộc thi bắt đầu từ Quý III năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công các Bộ, ngành tiến hành tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp...

Chia sẻ bài viết