01/09/2020 - 21:19

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Triển khai các giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

(CT) - Sáng 1-9, Ðoàn Giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố làm Trưởng đoàn, đến làm việc với BTV Quận ủy Cái Răng về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành ủy “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: ANH DŨNG

Từ đầu năm đến nay, Cái Răng đã thực hiện đạt và vượt 6/17 chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2020 của Quận ủy; các chỉ tiêu còn lại đều đạt theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của quận còn nhiều vướng mắc; một số dự án triển khai chậm, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư còn nhiều khó khăn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp hơn cùng kỳ; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Trong 4 tháng còn lại của năm 2020, BTV Quận ủy Cái Răng rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nhất là những chỉ tiêu còn yếu để chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch. BTV Quận ủy phân công, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau Ðại hội Ðảng bộ quận, trong đó cần thực hiện công khai, dân chủ và làm tốt công tác tư tưởng để xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho những người nghỉ hưu hoặc không tái cử nhiệm kỳ mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, BTV Quận ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết