02/03/2021 - 10:05

Tranh thủ thanh toán nợ tiền sử dụng đất 

Từ ngày 1-3-2021, Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất (SDĐ), có hiệu lực thi hành. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền SDĐ mà chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền SDĐ còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt ở phường Thới An, quận Ô Môn, hoàn tất việc trả nợ tiền SDĐ trước khi quy định mới có hiệu lực.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt ở phường Thới An, quận Ô Môn, hoàn tất việc trả nợ tiền SDĐ trước khi quy định mới có hiệu lực. 

Điều 1, Nghị định 79/2019/NĐ-CP Chính phủ đã sửa đổi một số nội dung về ghi nợ tiền SDĐ. Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 5 năm này. Trường hợp sau 5 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền SDĐ ghi trên giấy chứng nhận quyền SDĐ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền SDĐ còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 5 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ…

Trước quy định mới này, nhiều hộ tranh thủ hoàn tất nghĩa vụ nộp phần nợ tiền SDĐ. Ông Nguyễn Văn Đậm, ở phường Thới An, quận Ô Môn, vừa đóng xong phần nợ tiền SDĐ, cho biết: “Trước đây, đất của tôi bị quy hoạch, giải tỏa. Sau đó, tôi được quận Ô Môn xem xét, giải quyết 1 nền tái định cư. Vì kinh tế gia đình khó khăn, nên khi đăng ký quyền SDĐ, tôi còn nợ tiền SDĐ hơn 200 triệu đồng. Khi biết có quy định mới về thu tiền nợ SDĐ, tôi nhanh chóng gom góp tiền đi đóng, nếu không số tiền phải đóng sẽ tăng cao hơn”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, cũng vừa thanh toán xong phần nợ tiền SDĐ. Bà Huyền cho biết: “Trước đó, tôi nhận được thông báo của ngành thuế địa phương về những quy định mới trong thu tiền SDĐ. Vì thế, tôi tranh thủ thanh toán dứt phần nợ. Sau đó, tôi liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND quận thực hiện việc xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ tiền SDĐ”.

Ở các quận, huyện khác, nhiều người cũng tranh thủ hoàn tất việc đóng phần nợ tiền SDĐ. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp chưa có khả năng thanh toán. Ông Nguyễn Văn B, ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, còn nợ tiền SDĐ gần 200 triệu đồng. Ông B lo lắng: “Hiện nay, tôi chưa có khả năng thanh toán nợ tiền SDĐ. Không biết số nợ này có tăng thêm nhiều không?”.  Ông Bùi Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai, cho biết: “TheoNghị định 79/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 1-3-2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền SDĐ chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền SDĐ còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Do đó, trường hợp thanh toán nợ sau ngày 28-2-2021, thì sẽ bị tính tiền SDĐ phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản sẽ cao hơn giá đất tại thời điểm người đã nợ tiền SDĐ được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ”. 

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người SDĐ, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tuyên truyền quy định mới về thu tiền SDĐ theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP. Đặc biệt, ngành Thuế TP Cần Thơ đã có thông báo gởi đến từng trường hợp người SDĐ còn nợ tiền SDĐ để thông tin cho bà con biết. Ngành thuế còn thực hiện thu nợ tiền SDĐ vào 2 ngày nghỉ cuối tuần của tháng 2-2021 (27 và 28-2) nhằm tạo thuận lợi cho người SDĐ tranh thủ thời gian hoàn thành việc thanh toán nợ tiền SDĐ. 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết