28/05/2020 - 19:12

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tranh luận về kiểm toán đối với dự án PPP

Ngày 28-5-2020, Quốc hội (QH) tiếp tục họp trực tuyến, nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), sau đó tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật này. QH cũng đã nghe Tờ trình của Chính phủ đề nghị QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và các báo cáo xung quanh quyết toán NSNN năm 2018; nghe Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, sau đó, thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), vấn đề thu hút sự quan tâm của các đại biểu là hoạt động kiểm toán Nhà nước trong đầu tư theo phương thức PPP. Một số ý kiến cho rằng, Kiểm toán Nhà nước chỉ kiểm toán tài sản công, tài chính công trong dự án PPP, không kiểm toán vốn đầu tư tư nhân tham gia dự án. Một số ý kiến khác lại cho rằng, dự án PPP bản chất là đầu tư công, nên Kiểm toán Nhà nước phải kiểm toán toàn bộ dự án PPP, kể cả phần đầu tư từ nguồn vốn tư nhân. Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc kỹ thời điểm nào, giai đoạn nào thực hiện kiểm toán dự án PPP, tránh gây khó khăn trong hoạt động của dự án…

UBTVQH cho rằng, cơ chế, chính sách pháp luật đối với hình thức đầu tư PPP vừa phải bảo đảm chất lượng dịch vụ công, nhưng đồng thời cũng phải tạo điều kiện thu hút, huy động tối đa nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư vào các dự án PPP. Bên cạnh đó, để đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, pháp luật về kiểm toán, dự thảo đã quy định kiểm toán tuân thủ về quá trình chuẩn bị dự án, kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP; kiểm toán việc sử dụng vốn Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm (nếu có); kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trên cơ sở các chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ của dự án PPP. Khi chuyển giao cho Nhà nước, cần thiết phải thực hiện kiểm toán toàn bộ giá trị tài sản của dự án PPP.

Kết luận Phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau, UBTVQH sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ và gửi xin ý kiến các đại biểu QH. Đề nghị Cơ quan soạn thảo, Cơ quan thẩm tra tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận, hoàn thiện Dự án Luật trình các đại biểu QH xem xét thông qua.

PV (Theo TTXVN và quochoi.vn)

Chia sẻ bài viết