21/07/2011 - 16:49

TRÀ VINH: Hơn 18 tỉ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm cấp nước nông thôn

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, năm 2011, tỉnh Trà Vinh đầu tư hơn 18 tỉ đồng để xây dựng mới và nâng cấp 9 trạm cấp nước ở các xã Long Toàn (Duyên Hải), Long Đức (TP Trà Vinh), Cồn Tân Quy (Cầu Kè), Mỹ Long Nam (Cầu Ngang), Long Thới, Cầu Tre (Tiểu Cần) và các xã Hưng Mỹ, Lương Hòa A, Phước Hảo (Châu Thành)… Đồng thời, nguồn vốn vừa nêu cũng nhằm rà soát quy hoạch hệ thống cấp nước giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh…

Thời gian qua, từ các nguồn vốn vay ODA, vốn ngân sách trung ương, địa phương và huy động trong dân, Trà Vinh đã xây dựng được 166 trạm cấp nước tập trung, tổng kinh phí đầu tư hơn 233,171 tỉ đồng. Nhờ sự đầu tư này góp phần cung cấp nước sạch hợp vệ sinh phục vụ cho hơn 44.700 hộ dân nông thôn của 60 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh Trà Vinh, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn của Trà Vinh sử dụng nước sạch lên 91%, trong đó, 60% số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế ...

NG.D

Chia sẻ bài viết