22/11/2021 - 20:22

TP Cần Thơ tinh giản và cắt giảm 3.698 biên chế công chức, viên chức 

(CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ tập trung sắp xếp, tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với việc tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cụ thể, trong năm 2021, UBND thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm định đề án tổ chức lại Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ; trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến về Ðề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp thành phố, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NÐ-CP và Nghị định số 108/2020/NÐ-CP. Ðồng thời, thành lập và tổ chức lại 5 đơn vị, giải thể 4 tổ chức và đơn vị sự nghiệp. Thành phố cũng đã thành lập 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo; tổ chức lại và giải thể tổ chức thuộc, trực thuộc của 10 cơ quan, đơn vị. UBND thành phố cũng có Quyết định thành lập, kiện toàn, điều chỉnh, bãi bỏ 154 tổ chức phối hợp liên ngành; phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tài chính đối với 59 đơn vị.

Về tinh giản biên chế, trong năm 2021, thành phố tinh giản biên chế 84 người, gồm: 5 công chức, 74 viên chức, 5 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NÐ-CP. Lũy kế kết quả tinh giản và cắt giảm biên chế giai đoạn 2015-2021, thành phố đã tinh giản 243/213 biên chế, đạt 114,08% kế hoạch; tinh giản và cắt giảm 3.455/2.313 người, đạt 149,37% kế hoạch và cắt giảm 483 chỉ tiêu và thực hiện tinh giản biên chế đối với 11 hợp đồng.

      Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết