11/06/2024 - 22:52

TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện 18/35 nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai, thực hiện 18/35 nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024. Các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ.

Trong 6 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra CCHC thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 6 đơn vị, địa phương; đoàn kiểm tra hoạt động công vụ và đột xuất về công tác CCHC của Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất tại 27 đơn vị, địa phương. Sở Nội vụ đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện CCHC. Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thành phố đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt 64,79%, trong đó cấp huyện đạt 70,09%, cấp xã đạt 85,53%. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 73,96%, trong đó cấp huyện đạt 79,81%, cấp xã đạt 88,5%.

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử: đạt tỷ lệ 81,86% (xếp hạng 4/63 tỉnh, thành). Trong đó, nhóm chỉ số công khai, minh bạch đạt tỷ lệ 72,78%; nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết đạt tỷ lệ 96%; nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 65,83%; nhóm chỉ số về thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ 91%; nhóm chỉ số số hóa hồ sơ đạt tỷ lệ 68,64%; nhóm chỉ số mức độ hài lòng đạt tỷ lệ 97,22%.

Về nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, hiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố được kết nối, khai thác thông tin, dữ liệu dân cư với các dịch vụ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo an ninh, an toàn. Tổng số dịch vụ công trực truyến một phần và toàn trình của thành phố là 1.282, trong đó có 227 dịch vụ công trực tuyến một phần, 1.055 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Từ đầu năm đến nay, tổng số lượng hồ sơ trực tuyến là 104.756/150.594, đạt tỷ lệ 69%.

Tin, ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết