22/10/2017 - 17:40

Tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 

Ngày 22-10-2017, thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Trong ảnh: Các lực lượng diễn tập phương án bảo vệ. Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

Chia sẻ bài viết