05/01/2013 - 21:53

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Yên Bái

Trong 2 ngày 4 - 5/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương; Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Sáng 5-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2012; tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; tình hình sắp xếp và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Năm 2012, toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 29/32 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt 12,11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tổng sản lượng lương thực đạt 273.000 tấn, vượt 1,8% so với kế hoạch đề ra, tăng 2% so với năm 2011; đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung: lúa (10.000 ha), chè (11.200 ha), quế (22.500 ha), nguyên liệu giấy (280.000 ha)... Toàn tỉnh trồng mới được 15.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tổng đàn gia súc, diện tích nuôi trồng thủy sản đều tăng so với năm 2011. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 7.828 tỉ đồng, bằng 112% kế hoạch, tăng 21% so với năm 2011; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.600 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho hơn 17.700 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, xuống còn 29,23%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và bước đầu thu được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Lần đầu tiên, Yên Bái gia nhập Câu lạc bộ 1.000 tỉ đồng, có nhiều cách làm sáng tạo như lập quỹ khuyến học, vận động đồng bào các dân tộc ăn Tết chung, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc tang... Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra điểm nóng, hay tình trạng di cư tự do ngoài kế hoạch, đồng bào các dân tộc đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm và tập trung chỉ đạo thực hiện 14 vấn đề trọng tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, sắp tới Yên Bái cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo đà phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

NGUYỄN SỰ - ĐỨC TƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết