22/08/2012 - 21:35

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư

(TTXVN)- Sáng 22-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ cùng dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Khối có 33 đảng bộ trực thuộc gồm các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đặc biệt quan trọng, với 1.108 tổ chức cơ sở Đảng, 4.798 chi bộ trực thuộc, gần 75.000 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ khối tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp bộ đảng, lãnh đạo đảng bộ các doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy khối và các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hầu hết các doanh nghiệp, ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô vốn tăng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, cơ bản chăm lo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Các đơn vị trong khối đã tập trung thực hiện và hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đưa vào vận hành, sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ trực thuộc. Đồng thời lưu ý: Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, các vướng mắc về cơ chế, phương thức, mô hình tổ chức và hoạt động chưa được tháo gỡ. Tổng Bí thư mong muốn Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nỗ lực hơn nữa trong công tác lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, Đảng ủy Khối và từng đảng bộ trực thuộc phải tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Khối.

Chia sẻ bài viết