20/04/2020 - 17:17

Nhân dip kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 — 21/4/2020)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước 

Nhân dip kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 — 21/4/2020), đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước. Đây là sự quan tâm, cổ vũ, động viên hết sức có ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho người làm báo cả nước và Hội  Nhà báo  Việt Nam.

Báo Cần Thơ trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Chia sẻ bài viết