29/08/2011 - 07:41

Tôn vinh 100 tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức “ Lễ tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I” nhằm động viên các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban tổ chức Lễ vinh danh nhấn mạnh: Chương trình khảo sát thực tiễn để lựa chọn ra 100 tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I đã cho thấy sự phong phú của các mô hình phát triển cũng như sự năng động và hiệu quả trong công tác phát triển Đảng của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Cho dù còn nhiều khó khăn, bất cập, nhưng công tác Đảng tại các doanh nghiệp đã chứng tỏ vai trò quan trọng của tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng thực sự trở thành hạt nhân chính trị lãnh đạo, tập hợp đoàn kết thành sức mạnh tổng hợp trong doanh nghiệp.

100 tổ chức Đảng được vinh danh tại buổi lễ là những tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và không ngừng phát triển vươn lên mạnh mẽ và trở thành những thương hiệu mạnh, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Các tổ chức Đảng đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững, phục vụ hữu hiệu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết