01/02/2010 - 08:36

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tọa đàm “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 31-1, Trung ương Đoàn và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức tọa đàm “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”.

Từ khi thành lập và suốt tiến trình lịch sử của Đoàn đã khẳng định: tham gia xây dựng Đảng là yêu cầu, xuất phát từ vai trò quan trọng của Đảng đối với Đoàn thanh niên và cũng là nhiệm vụ tự thân của tổ chức Đoàn. 10 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai trong toàn Đoàn cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuộc vận động đã thấm sâu vào phong trào của tuổi trẻ, làm chuyển biến về ý thức chính trị, nâng cao nhận thức và giác ngộ trong đoàn viên thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng, hình thành động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và số đảng viên mới kết nạp tăng dần qua các năm. Tính trong 4 năm (2006-2009), tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 966.080, trong đó số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là 408.925 chiếm 42,33% so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đây là con số khẳng định sự phấn đấu không ngừng của thanh niên vì lý tưởng cách mạng.

Tại buổi tọa đàm, bạn Triệu Thị Thu Hà (Hòa Bình) thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình “Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên càng mang ý nghĩa cống hiến”. Bạn Hà cho rằng muốn trở thành Đảng viên phải có 2 yếu tố: thứ nhất chính bản thân đối tượng phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao; thứ hai tổ chức Đảng phải hướng dẫn, quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu, cống hiến của quần chúng... Hãy làm thật tốt công việc mình đang đảm nhận, đó là cách tốt nhất để phấn đấu trở thành đảng viên- Bạn Thu Hà nhấn mạnh.

Phát biểu cảm nghĩ của một đảng viên trẻ, bạn Nguyễn Nhất Linh (Đại học Kinh tế quốc dân) hiểu rằng, Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Khẳng định “vào Đảng là một bước ngoặt lớn trong đời”, bạn Linh cho biết luôn tự nhủ với bản thân sẽ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng...

Tiến sĩ Lê Minh Thắng (Đại học Bách Khoa -Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không đến với Đảng vì một mục đích gì quá cao siêu, dù ở đâu, ở vị trí nào, nhà khoa học vẫn làm khoa học”. Chị nêu rõ quan điểm: Đảng có thể giúp nhà khoa học rèn luyện tính tổ chức vì khoa học không thể thành công nếu hoạt động đơn lẻ. Ngược lại khi nhà khoa học hoạt động trong Đảng, những tư duy rõ ràng, khúc chiết, hướng tới sự hiệu quả cũng sẽ được sử dụng, đó là điều cần thiết cho Đảng...

Các tham luận đã tập trung trao đổi, thảo luận, nêu suy nghĩ, cảm tưởng của thanh niên về Đảng, về 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quan tâm của Đảng với công tác thanh niên thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Qua việc đánh giá vai trò của Đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhiều tham luận đóng góp ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất với Đảng những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thanh niên; lý tưởng của đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết