28/12/2008 - 09:50

Thăm và làm việc tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Tìm lợi thế của địa phương để chọn hướng phát triển

* Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Bắc Kạn

Tiếp tục chương trình kiểm tra nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, từ ngày 25 đến 27-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng Bí thư nhất trí với những nội dung trong báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Góp ý về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo để hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, xóa đói và giảm nghèo... Phải tìm những lợi thế của địa phương để chọn hướng cho Cao Bằng phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Yếu tố con người giữ vai trò quyết định, vì vậy tỉnh Cao Bằng phải đặc biệt quan tâm đến đào tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số; đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ cho phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Toàn Đảng hiện nay đang phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cuộc vận động lớn có ý nghĩa rất quan trọng cả trước mắt và lâu dài, việc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ sẽ góp phần vào xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần trong Đảng và toàn xã hội. Từ mỗi chi bộ đến Đảng bộ tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Các chi bộ trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình với tình đồng chí, đồng đội sâu sắc. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, giữ vững phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị.

Vốn là căn cứ địa của cách mạng, đồng bào các dân tộc nơi đây có truyền thống anh dũng kiên cường, đã đóng góp vô cùng to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống năm xưa, đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.

* Sáng 27-12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum nhằm kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành của Trung ương.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Kon Tum đã đạt được, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương tỉnh có nhiều cố gắng, đạt hiệu quả tốt trong nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nhìn chung, sản xuất hàng hóa và kết cấu hạ tầng của tỉnh còn hạn chế. Kon Tum là tỉnh nghèo, nhiều khó khăn. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nhất là công nghiệp, du lịch chưa phát triển mạnh. Xuất khẩu còn nhỏ, sản phẩm chưa tạo được giá trị lớn. Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước chậm, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Tỷ lệ tái nghèo cao, việc giảm nghèo chưa bền vững. Sử dụng đất, rừng chưa hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở còn bộc lộ yếu kém.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng như tiềm năng to lớn của tỉnh Kon Tum, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm: Giải quyết tốt bài toán về quy hoạch, sử dụng đất có hiệu quả để cải thiện đời sống nhân dân; Quan tâm hơn nữa trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp; Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; Tích cực phát triển diện tích cây cao su nhằm phát huy thế mạnh sẵn có; Quan tâm chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp trồng người của đồng bào các dân tộc, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm; Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên mới, sớm xóa thôn bản còn trắng đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ cơ sở; Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí.

Chiều 27-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2005-2010.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong 3 năm qua. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân, Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng vấn đề không chỉ là thoát nghèo, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh là phải dẫn dắt nhân dân trong tỉnh làm ăn khá giả. Đồng chí nhận định, những chỉ số về kinh tế, xã hội như trong báo cáo thể hiện sự tăng trưởng thiếu bền vững, mà nguyên nhân cốt lõi nhất là chất lượng công tác quy hoạch của các ngành kinh tế và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ. Theo đó, Bắc Kạn không thể chọn một lúc nhiều sản phẩm ưu tiên phát triển, mà nên phân tích kỹ lợi thế của địa phương, phải tính toán, lựa chọn những sản phẩm mũi nhọn để tập trung các nguồn lực, tạo bước đột phá, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần chăm lo hệ thống chính trị các cấp, sớm xóa trắng chi bộ ở các thôn bản, đồng thời chú ý nâng cao chất lượng của các chi bộ Đảng.

ĐỖ CƯỜNG - MẠNH HÀ – THU HƯƠNG - HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết