23/06/2020 - 09:23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an thực sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ

Ngày 22-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  nêu rõ, cần tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trước hết cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ Công an, chuẩn bị công phu, thật kỹ từ các cấp đại hội lên, bảo đảm thành công tốt đẹp trên cả 2 phương diện: Vạch ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới, sát thực tiễn, khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời bầu ra ban lãnh đạo thật sự xứng đáng, tiêu biểu, tạo ra khí thế mới trong lực lượng Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ngành Công an quan tâm chú trọng nhiều hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đó là công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người, phương thức lề lối lãnh đạo, bảo đảm thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc, để Công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, cần hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự Đại hội, hết sức cảnh giác trong tình hình phức tạp có nhiều cạm bẫy hiện nay; đồng thời có trách nhiệm tham gia bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ khi chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự. Công an gương mẫu giữ mình trong sạch, đồng thời tham gia công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, là một kênh quan trọng để thẩm định, xác minh, góp phần bảo vệ Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không vì Đại hội mà quên nhiệm vụ, lực lượng Công an cần kịp thời tham mưu và có phương án vô hiệu hóa các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch ngay từ trong chứng nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội, bảo vệ đường lối, không để bên ngoài kích động gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ… Lực lượng Công an cần chủ động tấn công, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ Công an, tham gia bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

TTXVN

Chia sẻ bài viết