30/11/2023 - 19:29

Tiếp tục thẩm tra các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố 

(CT) - Tiếp tục chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 30-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tiếp tục họp thẩm tra các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ... đến dự.

Các đại biểu dự họp thảo luận, góp ý các tờ trình.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận, cho ý kiến các tờ trình của UBND trình tại kỳ họp gồm: Tờ trình quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024; Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Tờ trình xin ý kiến về Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của TP Cần Thơ; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý; Tờ trình sửa đổi Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND thành phố về lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Theo đó, năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước HĐND thành phố giao là 12.400 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương HĐND thành phố giao là hơn 15.361 tỉ đồng, tổng chi ngân sách địa phương HĐND thành phố giao là 15.577 tỉ đồng, bội chi ngân sách địa phương HĐND thành phố giao là 2.215 tỉ đồng. Tổng dự toán thu ngân sách năm 2024 phân bổ cho cấp thành phố là hơn 9.302 tỉ đồng, phân bổ cho 9 quận, huyện là hơn 2.779 tỉ đồng; phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố là hơn 9.690 tỉ đồng và quận, huyện là 7.886 tỉ đồng. Dự kiến khối lượng trái phiếu phát hành tối đa là 2.000 tỉ đồng, trong đó phân bổ cho năm 2024 là 1.000 tỉ đồng, năm 2025 là 1.000 tỉ đồng; thời hạn trái phiếu là 10 năm, 15 năm; dự kiến tập trung phát hành đợt 1 tháng 7-2024, đợt 2 quý I năm 2025…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu yêu cầu Sở Tài chính và các sở, ngành thành phố có liên quan cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, khẩn trương xây dựng các tờ trình của UBND thành phố bảo đảm chính xác, chất lượng để gửi đến HĐND thành phố đúng thời gian.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết