22/08/2009 - 07:56

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tiếp tục hoàn thiện đồ án theo hướng xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng và Thành phố Hà Nội đã nghe Liên danh tư vấn Quốc tế PPJ báo cáo lần 2 Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp lần thứ nhất, Liên danh tư vấn quốc tế và các Bộ, ngành tập trung trình bày và thảo luận về định hướng phát triển không gian, các giải pháp quy hoạch, bảo tồn, định hướng sử dụng đất, đồng thời đưa ra các ý tưởng ban đầu phát triển khu vực hành chính của Hà Nội, sử dụng đất, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, mạng lưới giao thông và chiến lược về môi trường. Liên danh tư vấn đưa ra phương án thứ 3 kết hợp các ưu điểm của phương án 1 và 2, trong đó khu vực đô thị trung tâm sẽ mở rộng về phía Tây, còn Trung tâm hành chính sẽ cách thành phố lõi về phía Tây... Thường trực Chính phủ và các thành viên dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để Bộ Xây dựng và Liên danh nhà thầu tư vấn quốc tế bổ sung hoàn thiện báo cáo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội lần 3 trong tháng 9 - 10/2009.

Đồng tình với nhiều ý kiến lựa chọn phương án 3 sẽ kết hợp được nhiều ưu điểm của các phương án còn lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý cần phân tích rõ những ưu điểm của phương án 3 trong việc khắc phục những hạn chế hiện tại và tương lai, khắc phục được các nhược điểm của các thành phố khác trên thế giới. Theo đó, quy hoạch Thủ đô với mục tiêu là xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, xứng tầm Thủ đô 1000 năm văn hiến, một Thủ đô của đất nước công nghiệp phát triển với dân số hơn 120 triệu dân trong tương lai. Thủ tướng chỉ đạo PPJ cần bám sát yêu cầu trên để tiếp tục hoàn thiện đồ án theo hướng lựa chọn mở rộng không gian đô thị Hà Nội theo phương án vừa có đô thị trung tâm, vừa có các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Quốc Oai, Phú Xuyên, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, trong đó không gian chung dành để xây dựng đô thị khoảng 30%, còn 70% là vùng đệm xanh. Giữ cho được tất cả sông, hồ và sông chảy qua Hà Nội phải đẹp về cảnh quan, sạch về môi trường... Trong phát triển đô thị dứt khoát không phân lô, bán nền; tập trung nâng cấp, bảo tồn trung tâm cũ gắn với bảo tồn các công trình văn hóa vật thể và các giá trị văn hóa phi vật thể, nhất là các công trình trong khu vực cổ- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu PPJ trong khi nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đồ án phải chú ý tính kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và các thành phố, địa phương khác; nâng cấp, bảo tồn, tôn tạo các trung tâm đô thị cổ, cũ; làm rõ hơn các phương án xây dựng kết cấu hạ tầng thủ đô như đường bộ, đường sắt, công trình ngầm... đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại, đồng thời bỏ phương án phân lũ đã có trước đây. Trong báo cáo lần 3, PPJ phải trình bày rõ hơn và cụ thể hơn phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy với yêu cầu hiện đại, đảm bảo không ùn tắc và kết nối vùng; xây dựng phương án thoát lũ; làm rõ hơn các khu chức năng như hành chính, đô thị, trung tâm.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết