26/11/2009 - 08:28

Tiếp tục hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP

* Giá đất 2010 sẽ thông qua trong kỳ họp HĐND thành phố cuối năm

(CT)- Sáng ngày 25-11-2009, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số sở, ngành chức năng để tiếp tục hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 69).

Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố được thực hiện theo Quyết định 91/2008/QĐ-UBND (Quyết định 91). Tuy nhiên, khi Nghị định 69 ra đời và có hiệu lực, UBND thành phố giao cho Sở Tài chính xây dựng dự thảo về chính sách này để thay thế Quyết định 91 phù hợp với Nghị định 69. Qua dự thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao công tác triển khai của các đơn vị được giao trách nhiệm và chỉ đạo khẩn trương hoàn tất dự thảo để cụ thể hóa thành một văn bản thống nhất vận dụng thực hiện. Lãnh đạo thành phố thống nhất với ý kiến đề xuất của các đại biểu về việc phân cấp cho từng địa phương trong thực hiện hỗ trợ. Đối với những trường hợp cụ thể, mang tính chất phát sinh trong khi thực hiện nghị định, thành phố sẽ có giải pháp để xử lý những tình huống cụ thể. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng lưu ý Sở Tài chính khẩn trương hoàn tất văn bản này để chính thức thay thế Quyết định 91 trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, khung giá đất 2010 hiện đã được xây dựng xong và sẽ thông qua trong kỳ họp HĐND thành phố trong tháng 12-2009.

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết