17/01/2009 - 09:38

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để bộ máy thông suốt, vì dân phục vụ

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2009. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ công chức ngành Nội vụ đóng góp vào thành tựu chung của cả nước trong năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ trong năm 2008 ngành Nội vụ đã làm được rất nhiều việc, nhất là lĩnh vực đa ngành được triển khai toàn diện. Nhấn mạnh đội ngũ cán bộ quyết định tới sự thành bại, yếu tố tổ chức quyết định sự vững mạnh của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng mong muốn ngành Nội vụ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn vào những tồn tại để khắc phục, đổi mới, làm tốt nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao nhiệm vụ năm 2009, Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh và đặc biệt quan tâm tới công tác cải cách hành chính (CCHC). Là cơ quan thường trực, tham mưu cho Chính phủ trong thực hiện CCHC, mặt công tác lớn nhất của ngành cần được tiếp tục đẩy mạnh để bộ máy thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ, thiết thực ngăn ngừa tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện CCHC đồng bộ, không chỉ ở TƯ mà cả ở các địa phương, tới tận cấp xã. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức thể hiện qua việc hoạch định, đánh giá, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức để nâng cao năng lực của bộ máy. Tập trung nghiên cứu, đóng góp, tham mưu cho Chính phủ về chính sách cán bộ nói chung; đổi mới tuyển dụng và trọng dụng nhân tài; cải cách mạnh mẽ hơn, khắc phục những bất cập trong công tác này. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu về tổ chức, bộ máy, cách thức điều hành của một Bộ đa ngành để từ đó rút kinh nghiệm, làm mẫu cho các Bộ khác, đáp ứng yêu cầu công tác.

THU HƯƠNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết