06/01/2021 - 19:38

Tích cực phòng ngừa rủi ro, đảm bảo nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 

(CT) - Ðó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ vào chiều 6-1.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng (thứ tư, từ phải sang) đại diện trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hồng đánh giá cao các mặt hoạt động của KBNN Cần Thơ. Ðồng thời, yêu cầu KBNN Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp tích cực cùng với các đơn vị ngành Tài chính thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. KBNN thành phố thường xuyên chỉ đạo KBNN các quận, huyện phòng ngừa rủi ro như chi sai hay phát sinh tiêu cực trong chi thường xuyên, chi đầu tư; đảm bảo kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) hiệu quả. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Nếu có các vấn đề khó khăn, vướng mắc, KBNN Cần Thơ kịp thời báo cáo UBND thành phố để hỗ trợ giải quyết.

Theo báo cáo của KBNN Cần Thơ, tổng thu NSNN đến ngày 31-12-2020 trên địa bàn TP Cần Thơ là 28.596 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 11.303 tỉ đồng, đạt 102% dự toán của Bộ Tài chính giao, đạt 94% dự toán HÐND thành phố giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ; thu hoạt động xuất, nhập khẩu (chưa loại trừ hoàn thuế GTGT) 641 tỉ đồng, đạt 119,7% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ. Thu của ngành Tài chính là 16.652 tỉ đồng, bao gồm: thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.220 tỉ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách 3.937 tỉ đồng; thu kết dư ngân sách 4.530 đồng, các khoản thu khác 965 tỉ đồng. Tổng chi NSNN trên địa bàn là 29.905 tỉ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương 11.409 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương 18.496 tỉ đồng. Hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có 1.034/1.034 đơn vị bắt buộc đã tham gia giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100%; chứng từ giao dịch điện tử năm 2020 chiếm 97,58% tổng lượng chứng từ giao dịch phát sinh; 99,15% đơn vị thường xuyên gửi chứng từ giao dịch điện tử).

Năm 2021, KBNN Cần Thơ xác định 10 chỉ tiêu trọng tâm và 9 giải pháp để cụ thể mục tiêu và phương châm hành động của hệ thống KBNN là: “Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân NSNN giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”.

Dịp này, 1 tập thể được Bộ Tài chính tặng cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2019, 2 tập thể, 34 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 2 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết