23/07/2020 - 21:09

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp quận Thốt Nốt 

(CT)- Như tin đã đưa, ngày 23-7, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến dự. Có 248 đại biểu đại diện 2.978 đảng viên của Ðảng bộ quận được triệu tập dự ÐH.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Minh Thắng.

ÐH thống nhất đánh giá, 5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân quận thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển ở mức khá cao;  cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quận đã huy động được 35.480 tỉ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa - xã hội được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, đồng chí Vũ Thị Cánh lưu ý: Nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ quận Thốt Nốt cần chỉ đạo tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ công nghiệp chế biến gạo và thủy sản; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp gắn với quản lý tài nguyên và môi trường; tập trung phát triển hệ thống giao thông làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế. Ðồng chí Vũ Thị Cánh yêu cầu Ðảng bộ quận Thốt Nốt tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

ÐH đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 36 ủy viên. Tại ÐH, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Trịnh Minh Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Ðảng bộ quận đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Tin, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết