29/10/2020 - 20:30

Hội Cựu chiến binh thành phố

Thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022 

(CT) - Ngày 29-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội CCB thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố... đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Gần 3 năm qua, Hội CCB thành phố đã thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ VI đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác Hội. Các cấp Hội đều xác định tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB tích cực trong hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB... Ðến nay, Hội CCB thành phố đã thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu: xóa được 174 hộ nghèo và 106 hộ cận nghèo; huy động vốn nội bộ giúp nhau không lãi hơn 26,5 tỉ đồng; tập hợp 10.268 cựu quân nhân vào sinh hoạt các Tổ đoàn kết Cựu quân nhân; thực hiện 302 công trình, phần việc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục hướng dẫn, vận động, hỗ trợ, động viên hội viên nêu cao ý chí, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ một cách có chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức lối sống. Tiếp tục tăng cường đoàn kết, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả… Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB cần gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG 

Chia sẻ bài viết