22/04/2024 - 10:20

Thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1482/UBND-NC gửi thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện về việc thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật.

Mô hình “Phiên tòa giả định” do Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ triển khai, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và người dân. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường hoàn thiện thể chế, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển”. Tiếp tục chú trọng, đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác soạn thảo, trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; đồng thời, tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định. Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết