27/02/2013 - 21:53

Thủ tướng làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 27-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2012, trọng tâm phối hợp công tác năm 2013.

Trong năm 2012, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Qua đó, Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy được vai trò, tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2012. Cụ thể, các cơ quan của Chính phủ, chính quyền các cấp đã phối hợp, có nhiều đề xuất, giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất, giải quyết việc làm, thu nhập, bảo đảm đời sống của người lao động cũng như xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Kết quả, số vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công đã giảm đáng kể (44%) so với năm 2011. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Năm 2012, Tổng Liên đoàn đã ký và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng trong thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, nhà ở nhằm đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Các hoạt động xã hội của công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc góp phần chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, nhất là các hoạt động chăm lo Tết (Tết Nhâm Thìn 2012 và Tết Quý Tỵ 2013) cho công nhân, người lao động. Công tác vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm cho công nhân, lao động tiếp tục được công đoàn tại nhiều địa phương triển khai có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho công nhân, lao động trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các phong trào thi đua; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người lao động và tổ chức Công đoàn;… trong năm 2012 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, các cấp công đoàn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2012 - một năm có nhiều khó khăn thách thức; nhấn mạnh trong năm qua, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là hết sức chặt chẽ, hiệu quả và đạt những kết quả thiết thực; qua đó Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy được vai trò, thực hiện tốt chức trách của mình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong năm 2013, hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó tập trung vào những trọng tâm như: Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp; phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội của đất nước; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến việc làm, đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động;…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến việc xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp khai khoáng; các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

KHIẾU THỊ TƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết