26/03/2008 - 09:35

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Tại Quyết định số 313/QĐ-TTg, ngày 24-3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) được tiếp tục kinh doanh các ngành nghề hiện Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại MHB là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Hiện tại, vốn điều lệ của MHB là 1.500 tỉ đồng. Hình thức cổ phần hóa được tiến hành theo nguyên tắc giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn, cụ thể như sau: Cổ phần Nhà nước nắm giữ là 68,10% vốn điều lệ; tổng khối lượng cổ phiếu phát hành là 31,90% vốn điều lệ của MHB, trong đó cổ phần bán đấu giá công khai trong nước chiếm 13,11% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên chiếm 1,79% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 15% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho công đoàn chiếm 2% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư chiến lược phải cam kết đầu tư dài hạn, không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ít nhất 5 năm, kể từ ngày MHB được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh.

T. T. N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết