29/08/2009 - 10:06

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục 88 dự án phát triển nhà ở cho hơn 330.000 sinh viên

Dành 3.500 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho xây nhà ở sinh viên

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1308/QĐ-TTg, phê duyệt Danh mục 88 dự án phát triển nhà ở cho hơn 330.000 sinh viên và phân bổ 3.500 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho các dự án này.

Theo đó, nguồn vốn trái phiếu để thực hiện dự án phát triển nhà ở sinh viên được phân bổ cụ thể cho từng dự án của 28 địa phương và 2 Bộ: Quốc phòng và Công an. 6 địa phương trọng điểm là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thừa Thiên-Huế, TP. Đà Nẵng và TP Cần Thơ được bố trí 1.935 tỉ đồng, chiếm khoảng 55,3% tổng số vốn. Riêng đối với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức phân bổ cho các dự án sẽ được phê duyệt chính thức sau khi UBND các thành phố có quyết định phê duyệt cụ thể từng dự án và báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 9-2009.

Để bảo đảm tiến độ của Chương trình phát triển nhà cho sinh viên, Bộ Xây dựng căn cứ vào tiến độ thực hiện của các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12-2009 việc bổ sung, điều chỉnh vốn cho các địa phương để tiếp tục triển khai trong năm 2010 từ nguồn vốn còn lại của năm 2009 do một số địa phương chậm triển khai dự án, không bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ và địa phương liên quan thực hiện phân bổ nguồn vốn cho từng dự án theo quy định; thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai các dự án theo danh mục đã được phê duyệt, bảo đảm các dự án được triển khai, đưa vào sử dụng đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình...

Chia sẻ bài viết