12/11/2013 - 22:59

KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

* Đề nghị phê chuẩn hai Phó Thủ tướng Chính phủ

(TTXVN)- Sáng 12-11, với 87,95% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Cũng với tỷ lệ này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013.

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỉ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.006.700 tỉ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỉ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc; cắt, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn.

Cũng trong sáng 12-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

Theo đó, số lượng cơ cấu Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIII tăng lên 1 người thành tổng số 5 Phó Thủ tướng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này với 87,75% đại biểu tán thành.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, là Tiến sĩ kinh tế. Ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác tại Văn phòng Chính phủ. Ông từng là Trợ lý nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và hiện là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Vũ Đức Đam là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI. Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Ông Vũ Đức Đam có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Bình Minh, sinh năm 1959 là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác ngoại giao. Ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao ; Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Ông Phạm Bình Minh có đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

* Chiều 12-11, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung 33 điều trong tổng số 103 điều của Luật giao thông đường thủy nội địa 2004. Phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung vào những bất cập nhất của Luật hiện hành. Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn thi hành Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và những yêu cầu đặt ra trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa, khắc phục được những hạn chế, tồn tại của Luật hiện hành, bổ sung, cập nhật các quy định mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Nội dung Dự án Luật về cơ bản bảo đảm tính khả thi.

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật công chứng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật công chứng hiện hành; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng; đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các luật khác như: Luật đất đai, Bộ luật dân sự, Luật nhà ở... Tuy nhiên, một số nội dung cụ thể của Luật công chứng (sửa đổi) còn nhiều ý kiến khác nhau.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; giá trị pháp lý của văn bản công chứng; chuyển nhượng văn phòng công chứng, Phòng công chứng; sửa đổi, bổ sung quy định công chứng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

Chia sẻ bài viết