20/05/2020 - 20:35

Thống nhất nội dung một số tờ trình trình tại kỳ họp giữa năm HĐND thành phố

(CT)- Ngày 20-5, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp thông qua nội dung một số tờ trình của UBND thành phố trình tại cuộc họp giữa năm 2020 HĐND thành phố.

Các tờ trình được xem xét, gồm: Tờ trình về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của TP Cần Thơ năm 2020; Tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố thực hiện hỗ trợ một lần cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách, chỉ huy phó quân sự phường, lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố dôi dư do sắp xếp các phường Tân An, An Hội và An Lạc, quận Ninh Kiều; Tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực thuộc TP Cần Thơ; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc tổ chức thực hiện “Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…

Nhìn chung, các đại biểu thống nhất cao với nội dung các tờ trình do các sở, ngành tham mưu soạn thảo. Các đại biểu đề nghị bổ sung cơ sở, căn cứ pháp lý khi xây dựng tờ trình; đồng thời chỉnh sửa, sắp xếp một số nội dung đề mục cho hợp lý.

Đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến của đại biểu. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các sở, ngành có liên quan tiếp tục bàn bạc thống nhất để UBND thông qua và trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm.

Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
HĐND thành phố