20/05/2008 - 11:49

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII:

Thảo luận về điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và một số tỉnh

* Cần có chính sách ưu tiên về nhà ở cho sĩ quan

Sáng 19-5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu thảo luận tại Hội trường về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh. Đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự nhất trí với chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, nhằm từng bước xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của đất nước.

Phát biểu gợi ý thảo luận, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu cần tập trung làm rõ sự cần thiết của việc điều chỉnh địa giới, mở rộng Thủ đô Hà Nội; phạm vi quy mô mở rộng như thế nào; điều kiện, nhiệm vụ phải làm để mở rộng Thủ đô (bao gồm cả việc xây dựng qui hoạch, việc sắp xếp yêu cầu bộ máy, bố trí cán bộ, chuẩn bị tài chính, kinh phí, làm tốt công tác tư tưởng tuyên truyền để tạo sự nhất trí cao, giải quyết những tồn tại cũng như những vấn đề mới phát sinh có thể xảy ra sau khi mở rộng địa giới); cách thức tiến hành (bao gồm cả thời điểm Quốc hội thông qua Nghị quyết và thời điểm Nghị quyết có hiệu lực).

Đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (TP Hà Nội) đề xuất 3 phương án. Phương án một, Chính phủ thành lập ngay một Ủy ban đặc trách để bàn vấn đề này, từ đó xây dựng luận chứng mang tính khoa học. Phương án thứ hai là tại Kỳ họp thứ 3 này thông qua một Nghị quyết, nhưng chỉ một nội dung, đó là nghị quyết Quốc hội nhất trí việc mở rộng Hà Nội và giao cho Chính phủ thực hiện ngay từ giờ đến Kỳ họp thứ tư để có một tờ trình và chúng ta thông qua việc mở rộng Hà Nội. Phương án thứ ba là lãnh đạo các tỉnh cùng với Hà Nội để quyết định xây dựng Thủ đô mới với diện tích là bao nhiêu. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Đào thì phương án của Hà Nội gấp 1,5 lần như hiện nay là hợp lý...

* Chiều 19-5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi thảo luận, đại biểu Trần Hanh (Vĩnh Phúc) đã nêu vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực quân đội đó là: Bảo đảm nhà ở cho sĩ quan. Theo đại biểu, mặc dù Luật nhà ở có quy định về nhà công vụ và nhà ở xã hội, trong đó xác định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là đối tượng được ưu tiên nhưng đến nay, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Do vậy, việc thực hiện nhà ở cho sĩ quan vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Hiện nay, các sĩ quan thường đóng quân ở các vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng kinh tế, xã hội khó khăn, thậm chí thường xuyên phải cơ động trong khi đó với mức thu nhập thực tế thì việc mua nhà cho gia đình là việc làm rất khó. Đây là vấn đề gây nhiều bức xúc cho sĩ quan quân đội. Trước tình hình này, đại biểu này đã đề nghị Nhà nước cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi trong việc bảo đảm nhà ở cho sĩ quan nhằm động viên họ yên tâm công tác.

QUỲNH HOA - MINH PHƯƠNG - XUÂN TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết