24/10/2014 - 21:20

KỲ HỌP THỨ 8, Quốc hội khóa XIII

Thảo luận Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

 Tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong kinh doanh bất động sản

(TTXVN)- Ngày 24-10-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Trong buổi làm việc, đã có 25 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Hoạt động kinh doanh nhà ở; giao dịch về nhà ở; Thời điểm chuyển quyền sở hữu; sở hữu nhà ở; Về phát triển nhà ở: quy định chung về phát triển nhà ở; đối tượng được hưởng chính sách nhà ở công vụ; phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; Nhà ở xã hội: đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; Quỹ phát triển nhà ở xã hội; Về quản lý sử dụng nhà chung cư: thời hạn sử dụng nhà chung cư; diện tích sử dụng chung trong nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư; kinh phí bảo trì nhà chung cư; phá dỡ nhà chung cư; Quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài; Về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở…

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Cần bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với các dự án luật khác có liên quan như Luật nhà ở (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi),… Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh;

- Điều kiện đối với các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; Về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Xác định rõ các hành vi bị cấm, cần có chế tài mạnh mẽ hơn, đặc biệt là chế tài đối với chủ đầu tư khi huy động vốn không sử dụng đúng mục đích, không thực hiện hợp đồng; Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản; Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản; Về quy định cho phép các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản được bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai; Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản; Về thanh toán trong giao dịch bất động sản; quyền của các bên mua, bán nhà, công trình xây dựng; Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán; Làm rõ hơn trách nhiệm của quản lý nhà nước trong quản lý kinh doanh bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản…

Ngày 25-10-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chia sẻ bài viết