04/11/2017 - 14:52

Tháo gỡ khó khăn, đảm bảo giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2017 

UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo quyết liệt cho các sở, ngành và các quận, huyện tập trung cho công tác xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2017. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo giải ngân nguồn vốn XDCB đạt từ 95% trở lên…

Giải ngân trên 60%...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ, nguồn vốn đầu tư công năm 2017 là 5.526,8 tỉ đồng, tăng 1.799,4 tỉ đồng (tương ứng tăng 48,28%) so cùng kỳ năm trước. Trong đó, bố trí trả nợ gốc và các khoản vay 220 tỉ đồng, chuẩn bị đầu tư hơn 3,46 tỉ đồng, giao vốn Quỹ phát triển đất 30 tỉ đồng, vốn Điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 40 tỉ đồng và còn lại kế hoạch vốn thực hiện. UBND thành phố cũng đã có quyết định bố trí vốn hơn 5.226,34 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ, cho rằng thời gian qua, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác XDCB; yêu cầu tập trung xử lý vướng mắc, rà soát thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là vốn ODA của Dự án 2, Dự án 3. UBND thành phố cũng ban hành tiếp 5 văn bản (gồm 1 quyết định và 4 công văn) chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư XDCB, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn…

Công trình hồ Bún Xáng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến 30-4-2018 hoàn thành.

Tính đến 31-10, toàn thành phố đã giải ngân nguồn vốn được 3.140 tỉ đồng, đạt 60,14% kế hoạch vốn thực hiện. Trong đó, cấp thành phố quản lý giải ngân được hơn 2.054,17 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 54,3% kế hoạch vốn (3.782,5 tỉ đồng); cấp quận, huyện giải ngân được hơn 1.086,25 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 75,57% kế hoạch vốn (1.443,83 tỉ đồng). Cấp thành phố quản lý có 36 sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư 222 dự án; kết quả có 2 chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn bố trí, 9 chủ đầu tư giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, 8 chủ đầu tư giải ngân 50 - 80% kế hoạch vốn, 17 chủ đầu tư giải ngân trên 80% kế hoạch vốn (trong đó có 12 chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn đạt trên 95%).

Nhiều chủ đầu tư cấp thành phố cho biết trong 2 tháng còn lại của năm 2017 sẽ tập trung các giải pháp đảm bảo giải ngân vốn kế hoạch được giao đạt yêu cầu. Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho rằng đến nay Sở đã thực hiện giải ngân đạt 52% kế hoạch vốn, nếu xin điều chỉnh giảm vốn được phê duyệt thì tỷ lệ giải ngân đạt 66,4%. Các dự án giải ngân chậm chủ yếu do bồi thường đất, mới phê duyệt giá đất. Sở sẽ phối hợp cùng các sở ngành tháo gỡ khó khăn các dự án, phấn đấu đến cuối năm giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 95% trở lên…

Năm 2017, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ được giao kế hoạch vốn cho 16 dự án hơn 761,7 tỉ đồng. Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, cho biết Ban giải ngân chậm có 2 dự án là kè sông Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu và đường tỉnh 922. Trong đó, dự án kè sông Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu được bố trí 65 tỉ đồng, nhưng thành phố không thu xếp được nguồn vốn đối ứng để triển khai thực hiện. Đường tỉnh 922 mới được Chính phủ ghi vốn 500 tỉ đồng vào thời điểm đầu tháng 9-2017, hiện nay Ban cùng phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các địa phương Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến cuối năm chi trả 300 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân... Về ngân sách địa phương bố trí 156,6 tỉ đồng, Ban đã thực hiện giải ngân đạt 100%...

Theo Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ có kế hoạch vốn năm 2017 hơn 699,41 tỉ đồng. Tính đến 26-10, Ban đã thực hiện giải ngân được hơn 398,95 tỉ đồng (đạt 57% kế hoạch vốn). Về công tác xây lắp, đã thực hiện hoàn thành 24/29 gói thầu; hoàn thành công tác thi công các tuyến hẻm, đường của dự án và các hạng mục bổ sung – kết dư của dự án. Đang tập trung thi công các gói thầu hồ Bún Xáng, Rạch Ngỗng, thoát nước lưu vực hồ Bún Xáng…

Tập trung huy động vốn đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ cho biết trong 9 tháng đầu năm 2017, thành phố đã huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được 43.955 tỉ đồng (tăng 39,7% so cùng kỳ năm 2016), đạt 79,9% kế hoạch cả năm (55.000 tỉ đồng). Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn từ ngân sách nhà nước chiếm 43,3%; ngoài nhà nước chiếm 54,1%; vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2,6% tổng vốn huy động.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn khó khăn, thành phố đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các dự án. UBND thành phố cũng ban hành công văn thống nhất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Trong đó, hình thức đầu tư trực tiếp có 14 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 23.930 tỉ đồng; hình thức đối tác công tư (PPP) có 13 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 8.617 tỉ đồng. Đến nay, thành phố đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 3,75 tỉ đồng cho 6 dự án, để lập hồ sơ, thủ tục kêu gọi đầu tư (cơ quan quản lý nhà nước lập) và thuận chủ trương giao 2 dự án cho nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ thủ tục đề xuất đầu tư (dự án đường tỉnh 923, Trung tâm Giáo dục thể chất quận Ninh Kiều). Đồng thời, thống nhất danh mục 2 dự án ưu tiên triển khai là: Dự án khu chính trị hành chính tập trung quận Cái Răng và Dự án cầu Phong Điền (Tây Đô) đầu tư theo BT...

 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho rằng giải ngân vốn XDCB trong 10 tháng đầu năm đối với cấp thành phố quản lý có 12 chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 95% trở lên, đáng được biểu dương cũng như tiếp tục phát huy; các chủ đầu tư giải ngân còn chậm cần học tập, rút kinh nghiệm, phấn đấu giải ngân đạt yêu cầu. Về vốn đầu tư toàn xã hội chỉ tiêu năm nay thành phố phải đạt tối thiểu 55.000 tỉ đồng, đến thời điểm này đã đạt 43.955 tỉ đồng và chắc chắn mục tiêu sẽ đạt vào cuối năm. Để giảm áp lực cho ngân sách thành phố từ đầu tư công, các sở, ngành cũng đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố mời gọi 27 dự án đầu tư, đây là sự cố gắng lớn.

Để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cũng yêu cầu các sở, ban ngành thành phố và các địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm như: thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố trong công tác XDCB. Tổ công tác của thành phố tiếp tục tập trung xử lý những vướng mắc của các chủ đầu tư và nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, trình UBND thành phố điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn. Các chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn XDCB đến cuối năm phải đạt từ 95% trở lên...

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

Chia sẻ bài viết