19/01/2021 - 19:08

Thành phố sẽ hỗ trợ để Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ hoạt động tốt nhất 

(CT) - Chiều 19-1, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: N.H

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến ngoài nước, các chuyến công tác nước ngoài của thành phố bị tạm hoãn. Các hoạt động xúc tiến trong nước đã được lên kế hoạch tổ chức thực hiện cũng bị tạm hoãn hoặc hủy; số lượng đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại thành phố giảm; kinh phí cấp cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại hằng năm còn ít nên việc tổ chức các hoạt động quy mô chưa được tương xứng. Bên cạnh đó, các nhà triển lãm xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc tổ chức các sự kiện về hội chợ triển lãm tại Trung tâm. Do nguồn kinh phí xúc tiến thương mại còn hạn hẹp; các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và tiền OCOP chủ yếu là sản xuất thô, giá trị gia tăng thấp, số lượng sản xuất chưa nhiều, bao bì mẫu mã đơn giản, chưa có thương hiệu… nên Trung tâm chưa triển khai được khu trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng miền và sản phẩm OCOP để phục vụ công tác tuyên truyền và quảng bá theo đúng chức năng, nhiệm vụ được thành phố giao… 

Từ những kiến nghị của lãnh đạo Trung tâm, ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, thành phố sẽ nhanh củng cố nhân sự để Trung tâm hoạt động tốt hơn. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm nhanh chóng xây dựng đề án phát triển 5 năm (2021-2025), trong đó đề xuất cụ thể từng hạng mục để thành phố hỗ trợ.

N.H

Chia sẻ bài viết