01/12/2008 - 07:54

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:

Thanh niên nông thôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ ba do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sáng 30-11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương 100 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu đã xung kích, sáng tạo xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng ghi nhận sáng kiến của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức giải thưởng Lương Định Của nhằm biểu dương và tôn vinh những cán bộ, đoàn viên thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Phó Thủ tướng nêu rõ thanh niên nông thôn chính là lực lượng nòng cốt, xung kích trong xây dựng nông thôn mới; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất để nông nghiệp- nông dân - nông thôn nói chung và thanh niên nông thôn nói riêng vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và quê hương. Phó Thủ tướng mong rằng Trung ương Đoàn phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phát hiện và nhân rộng các điển hình làm kinh tế giỏi trong thanh niên nông thôn.

Giải thưởng Lương Định Của - Phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được trao hằng năm là dịp ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những cán bộ, đoàn viên thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng nông thôn mới; qua đó tổng kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên nông thôn. Hoạt động này góp phần tăng cường sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thanh niên nông thôn, hình thành một lực lượng có phẩm chất đạo đức, tay nghề sáng tạo trong lao động sản xuất, làm nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết