26/09/2013 - 21:57

Phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)

Sáng 26-9, tại Hà Nội đã khai mạc phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhằm chuẩn bị các nội dung liên quan tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đều cho rằng dự án Luật phải góp phần hoàn thiện môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tăng hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí đặc biệt là đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, phân định rõ và đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng.

Nhiều ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ dự án Luật đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng của Ban soạn thảo. Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xây dựng giai đoạn 2003 - 2012; tổ chức khảo sát thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về xây dựng tại một số địa phương và doanh nghiệp đại diện cho các vùng, địa phương trong nước; tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của một số nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... qua đó rút ra những nội dung cần thiết có thể vận dụng trong soạn thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong dự án Luật, đảm bảo không gây ách tắc, làm chậm tiến độ thực hiện và gia tăng chi phí của các dự án đầu tư xây dựng.

Nhiều đại biểu đánh giá hoạt động xây dựng có tính chất phức tạp, đa dạng, trong khi Quốc hội đang chuẩn bị ban hành và sửa đổi nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động xây dựng, đặc biệt là 2 dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư công. Vì vậy yêu cầu Ban soạn thảo Luật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan rà soát dự án Luật để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Một số ý kiến đề nghị dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) cần phải đảm bảo yếu tố hiệu quả trong việc quy hoạch các công trình; việc quy hoạch xây dựng phải gắn với chế tài chặt chẽ; khi điều chỉnh phải có căn cứ khoa học. Một số ý kiến tán thành với nội dung quy hoạch xây dựng trong Chương II của dự án Luật. Việc quy định này kế thừa được định hướng của Luật Xây dựng hiện hành, bảo đảm nguyên tắc quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước.

Nhiều ý kiến đánh giá phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) rộng, trong đó có nhiều nội dung dành cho Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát để quy định ngay trong dự án Luật, hạn chế quy định trong các văn bản dưới Luật.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết