26/11/2021 - 20:38

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại cuộc họp cuối năm HÐND thành phố 

 (CT) - Ngày 26-11, bà Ðinh Thị Minh Thư, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, đơn vị thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết (lĩnh vực văn hóa xã hội) phục vụ kỳ họp cuối năm 2021 HÐND thành phố.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, dự buổi thẩm tra.

Các đại biểu đã tập trung thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Nhìn chung, các đại biểu đồng tình với báo cáo do các ngành chuyên môn soạn thảo, trình bày. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng trong báo cáo chưa đánh giá sâu sát nguyên nhân, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội và đề nghị các ngành chuyên môn cần có sự phối hợp, rà soát, bổ sung số liệu; đề ra chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội trong thời gian tới...

Bà Đinh Thị Minh Thư phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẩm tra báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030; dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, địa bàn có nhiều lao động; dự thảo Nghị quyết không thu học phí học kỳ II, năm học 2021-2022; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố...

Bà Ðinh Thị Minh Thư yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến của đại biểu; đồng thời, tiếp tục cập nhật số liệu và hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo nghị quyết  theo hướng trình bày súc tích, ngắn gọn, đầy đủ...Qua đó, phục vụ tốt kỳ họp cuối năm 2021 của HÐND thành phố.

Tin, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết