12/08/2010 - 08:12

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tây Ninh cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các tỉnh phía Nam, ngày 11-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010 và phương hướng trong 5 năm tới (2011-2015).

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đảm bảo đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện (thu nhập đầu người cao hơn bình quân cả nước, hộ nghèo giảm nhanh và chăm lo tốt các vấn đề xã hội), làm tốt công tác môi trường, đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém mà Tây Ninh cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: kinh tế tăng trưởng nhưng chưa có bước đột phá và thiếu vững chắc, sản xuất nông nghiệp thiếu định hướng ổn định lâu dài, công nghiệp hầu hết là qui mô nhỏ và sử dụng nhiều lao động, công nghệ chưa tiên tiến, dễ gây ô nhiễm môi trường...Thủ tướng yêu cầu trong Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, phần kiểm điểm đánh giá nhiệm kỳ cần đi sâu phân tích, tìm ra các giải pháp cụ thể để khắc phục cho được những hạn chế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2010, trong đó thực hiện giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đồng thời chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp. Trao đổi về phương hướng của tỉnh trong 5 năm tới, Thủ tướng chỉ đạo: Tây Ninh phải cụ thể hóa từng chỉ tiêu phát triển, trong đó công nghiệp tìm nhà đầu tư thu hút vào 8 khu công nghiệp, xi măng giai đoạn 2 cần sớm lập dự án để kêu gọi đầu tư, xây dựng các chương trình đề án công nghiệp chế biến sâu (bột mì, cao su..), đưa nhanh công nghiệp hóa dược vào khu công nghiệp công nghệ cao....Tỉnh cần áp dụng khoa học công nghệ, đưa nhanh các giống mới vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, Thủ tướng đề nghị Tây Ninh rà soát lại các công trình hạ tầng để huy động mọi nguồn vốn đầu tư, đồng thời chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động trong nông nghiệp (chiếm 45% nhưng chỉ làm ra 28% giá trị) nhằm nâng cao đời sống cho người dân và cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư. Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Tây Ninh quan tâm chỉ đạo làm tốt các vấn đề xã hội, trong đó kết hợp trồng và bảo vệ rừng, đảm bảo tốt an ninh trật tự...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết