27/06/2012 - 22:12

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2012

(CT)- Ngày 27-6-2012, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiến hành cuộc họp đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012 và đóng góp ý kiến kế hoạch chương trình hoạt động tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (4/2004-4/2014).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, 6 tháng qua, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) kịp thời, nghiêm túc và có chất lượng, nhất là triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên ngày càng được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí được tăng cường và thực hiện thường xuyên. Hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, giá trị GDP của thành phố tăng thêm 8,36% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp tiếp tục nâng cao năng suất và hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh, góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển...

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy và bàn bạc về kế hoạch chương trình hoạt động tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập TP Cần Thơ (4/2004-4/2014). Theo ý kiến của một số đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, bên cạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, văn hóa - nghệ thuật... chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TP Cần Thơ, từ nay đến năm 2014, thành phố cần tập trung thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực như: tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, nhất là xây dựng một số tuyến đường ô tô về xã; tập trung kiên cố hóa trường, lớp; xây dựng bệnh viện, trạm y tế ở một số địa phương đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tập trung xây dựng trụ sở làm việc đối với những xã, phường, thị trấn mới chia tách; hoàn thành việc xây dựng một số bờ kè để tạo cảnh quan cho thành phố; xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng một số khu di tích trên địa bàn...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2012 các sở, ngành thành phố cần rà soát tham mưu đề xuất cho Ban Thường vụ Thành ủy các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2012; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các cấp, các ngành tập trung thực tốt an sinh xã hội cho các đối tượng, nhất là đối tượng chính sách; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc của nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm túc đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết