12/02/2011 - 21:27

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tập trung làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu

Ngày 12-2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh thành phố và các cơ quan ban, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với khối lượng công việc rất lớn. Thủ tướng khẳng định những kết quả toàn ngành đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực tổ chức nhà nước, công chức, công vụ, quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng, cơ yếu, văn thư lưu trữ... đã góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng hệ thống hành chính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, tham mưu cho Chính phủ thực hiện mô hình tổ chức bộ máy đa ngành, đa lĩnh vực... đã đóng góp thiết thực vào việc lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2011, toàn ngành cần tập trung làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu, đi sâu hơn, làm thiết thực hơn trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, phân cấp nhiệm vụ, tránh sự trùng chéo giữa các cơ quan, ban, ngành; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, xây dựng bộ máy hành chính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị trong 6 tháng đầu năm 2011, Bộ tập trung làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là nhiệm vụ rất trọng tâm, đặc biệt là việc lựa chọn nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, làm sao phải chọn lựa được chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc này có ý nghĩa quyết định chất lượng hoạt động của HĐND, của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ phải đề xuất tổng kết nhiệm kỳ, định hướng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước trong hệ thống hành chính, cơ cấu tổ chức của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Qua nhiệm kỳ này, cần tổng kết lại còn bao nhiêu việc trùng lặp phải xử lý, xử lý theo hướng nào, những việc không giải quyết được bằng cơ chế phối hợp thì phải giải quyết bằng tổ chức hay điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ ra sao. Đồng thời, chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước, các vấn đề về chế độ, chính sách, biên chế, gắn quản lý nhà nước với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết