19/02/2009 - 08:44

Hàng Việt Nam chất lượng cao

Tập trung cho thị trường nội địa

350 doanh nghiệp được trao chứng nhận đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2009 vào sáng 18-2, tại TP Hồ Chí Minh đã cam kết cùng tập trung phát triển thị trường tiêu thụ nội địa. Nhiều doanh nghiệp đề nghị Chính phủ nghiên cứu phân bổ gói kích thích kinh tế, trích một phần tương xứng cho hoạt động kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại các địa phương trong cả nước.

Chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC là các doanh nghiệp cổ phần (31,1%), công ty TNHH (29,5%), kế đến là doanh nghiệp Nhà nước (13,8%) và công ty liên doanh (9,8%). Số doanh nghiệp khu vực Đông Nam bộ và miền Bắc cũng chiếm đa số trong danh sách này năm nay.

Các số liệu điều tra năm nay cho thấy mức chi tiêu bình quân đầu người tăng mạnh qua các năm (hơn 1 triệu đồng/tháng đối với nhóm chi tiêu cao nhất, tăng từ 18,4% năm 2004 lên 62,2% năm 2008). Khoảng 93% người tiêu dùng Việt Nam có mức chi tiêu bình quân từ 500 ngàn đồng/tháng trở lên, cho thấy mức sống của người dân Việt Nam đã cải thiện đáng kể qua các năm. Quan điểm tiêu dùng của người Việt Nam cũng thay đổi đáng kể khi chất lượng hàng hóa gắn với thương hiệu mạnh được coi là yếu tố quyết định để chọn mua hàng. Hiện nay, giá cả là yếu tố quyết định thứ 2, vượt trên cả yếu tố kênh phân phối, mẫu mã, khuyến mại... cho thấy khủng hoảng kinh tế đã có những ảnh hưởng rất rõ rệt đến lựa chọn của người tiêu dùng.

Một trong những trọng tâm của Chương trình HVNCLC năm 2009 là kích cầu hàng Việt Nam, bảo vệ việc làm cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Mạng lưới tiêu dùng hàng Việt (thông qua shopping card) sẽ được hình thành trước hết trong hệ thống người lao động của các doanh nghiệp, hệ thống công nhân viên chức, dự kiến lên đến hàng triệu thẻ.

THI CẦM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết