24/10/2020 - 06:53

Tập huấn kỹ năng nắm bắt, phản ánh, tổng hợp tình hình dư luận xã hội 

(CT) - Ngày 23-10-2020, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân của MTTQVN.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt, hướng dẫn các nội dung về: phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; các kỹ năng quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, tiếp cận thông tin đại chúng, nắm bắt dư luận xã hội qua mạng lưới cộng tác viên; kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin và viết báo cáo tình hình dư luận xã hội... Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ MTTQVN và các tổ chức thành viên có phương pháp, kỹ năng tiếp cận vấn đề một cách toàn diện, đầy đủ hơn, để đưa công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Kết luận hội nghị, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, đề nghị Mặt trận các cấp nâng cao nhận thức chủ trương, ý nghĩa, sự cần thiết về nắm bắt dư luận xã hội; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy phục vụ công tác nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng và phát huy đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn Mặt trận cơ sở thực hiện công tác dư luận xã hội; xây dựng hoàn thiện cơ chế phương thức phối hợp nắm bắt dư luận xã hội…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết