07/09/2012 - 21:11

HỘI NGHỊ AFC RA THÔNG CÁO HÀ NỘI:

Tạo động lực mới giải quyết an ninh lương thực, đói nghèo, biến đổi khí hậu

Ngày 7-9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 về Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu (AFC) đã kết thúc tốt đẹp.

Sau 5 ngày làm việc tích cực với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu gồm các Bộ trưởng, đại diện của các quốc gia, các nhà nghiên cứu khoa học, tổ chức quốc tế, Hội nghị AFC đã ra bản Thông cáo Hà Nội với một số thông điệp chính.

Bản Thông cáo nhấn mạnh, An ninh lương thực đã, đang và sẽ vẫn là một vấn đề quan trọng đối với hội đồng quốc tế, khi mà sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng ít nhất 70% vào năm 2050 để đủ nuôi sống 9 tỉ người. Bản thông cáo cũng nhấn mạnh, an ninh lương thực, đói nghèo, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là những vấn đề không thể tách rời, đồng thời các chính sách nông nghiệp có một vai trò rất quan trọng để giải quyết những thách thức này.

Các thông điệp chính của Bản Thông cáo Hà Nội gồm: Nông nghiệp thân thiện với môi trường - Quan điểm hướng tới tương lai. Những chính sách và phương pháp quản trị hướng tới tương lai. Quản lý rủi ro và biến động giá - Khi khí hậu đang dần biến đổi. Khoa học, đổi mới và nghiên cứu ứng dụng ưu tiên hàng đầu cho những người nông dân. Khu vực tư nhân - Doanh nghiệp là động lực của sự thay đổi. Quan hệ đối tác đổi mới, cam kết của tất cả các bên liên quan. Đầu tư vào nông nghiệp bền vững với các hướng tiếp cận nguồn tài chính...

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, ông Cao Đức Phát, các kết quả của Hội nghị AFC tại Hà Nội sẽ góp phần và liên kết với một loạt các tiến trình của quốc tế, khu vực và của quốc gia khác. Các kết quả trên sẽ khuyến khích và tăng cường cách tiếp cận hợp tác và sáng tạo, thúc đẩy các quan hệ đối tác mới, đồng thời cũng sẽ tạo thêm động lực đã được xây dựng trong cộng đồng quốc tế, để thúc đẩy các hệ thống thực phẩm toàn cầu bền vững và thúc đẩy an ninh lương thực và sản xuất nông nghiệp bền vững.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết