23/07/2011 - 08:54

Tặng từ 200-400 ngàn đồng cho các đối tượng chính sách nhân ngày thương binh, liệt sĩ

(TTXVN)- Theo Quyết định 956/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng sẽ được tặng quà với mức 400.000 đồng nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ năm nay.

Mức quà 200.000 đồng được tặng cho thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ...

Chia sẻ bài viết