23/02/2024 - 00:07

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo thực hiện các chính sách bảo hiểm 

(CT) - Ngày 22-2, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố (gọi tắt là BCĐ) đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của BCĐ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, BCĐ tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo BHXH từ thành phố đến quận - huyện, xã - phường - thị trấn chủ động, khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn BCĐ các cấp để thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT đến từng ấp, khu vực. BHXH các địa phương tăng cường tham mưu kiện toàn thành viên BCĐ đến tận cấp xã, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Trong năm, thành phố có 1.155.927 người tham gia BHYT, đạt 92,3% dân số; có 32.329 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 102,96% chỉ tiêu UBND thành phố giao; có 174.690 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 120,64% chỉ tiêu UBND thành phố giao... Năm 2024, UBND TP Cần Thơ đã giao chỉ tiêu thực hiện BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN cho UBND các quận, huyện. Cụ thể, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 93,69% dân số, 154.639 người tham gia BHXH bắt buộc, 31.808 người tham gia BHXH tự nguyện, 147.484 người tham gia BHTN.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của BCĐ trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn khó khăn, hạn chế: số người tham gia BHYT chưa bền vững, thời gian tham gia ngắn; vẫn còn quận, huyện chưa đạt chỉ tiêu độ bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện; tình trạng thiếu thuốc vẫn còn xảy ra; tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị vẫn còn cao… Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thành viên BCĐ và Chủ tịch UBND quận, huyện xác định công tác phát triển BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm và khó khăn, đòi hỏi có sự chung tay của các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đối với các thành viên BCĐ là lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân việc thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 4-12-2023 Thành ủy Cần Thơ về nhiệm vụ năm 2024; phát huy vai trò của BCĐ và từng thành viên của BCĐ để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT từ thành phố đến cấp xã, phường…

Tin, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết